Ο Πρόεδρος της ΠΟΜΕΝΣ και ο Πρόεδρος της ΕΣΠΕΕΘ στο ATLAStv